Doğaya saygı felsefemiz doğrultusunda havanın, suyun ve toprağın kirlenmesini önlemek amacıyla, çevre ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere riayet etmek, tüm üretim süreçlerimizde çevre dostu yapı malzemeleri kullanmak, uygulamakta olduğumuz çevre yönetim sistemini sürekli denetleyerek tüm çalışanlarımızın, tedarikçi ve taşeronlarımızın çevre bilincine ulaşmalarını sağlamak, bu doğrultuda gerekli olan eğitimleri gerçekleştirmek ve yeni nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak YESTİ Grup’un çevre politikasıdır.