İnsana ve insan sağlığına saygı felsefemiz çerçevesinde, yasal gerekliliklere ve düzenlemelere riayet ederek riskleri ortadan kaldırmak, bu doğrultuda kaza ve hastalıklar oluşmadan önce önlemler alarak sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak, yapılan çalışmaların etkinleştirilmesi için tüm çalışanlarımıza ve taşeronlarımıza eğitimler vermek ve almak, ayrıca sistemi sürekli denetleyerek uygunsuzluklara en kısa sürede müdahale etmek YESTİ Grup’un iş sağlığı ve güvenliği politikasıdır.