Video

Geotekstil

İnşaat Mühendisliği ve özellikle zemin mekaniği problemlerinde, ekonomik ve kalıcı çözümler sağlamak amacıyla polyester ve/veya polipropilen elyafların iğnelenme yöntemiyle birleştirildiği dokusuz yüzey ürünleridir.

Fonksiyonları;
1. Takviye Fonksiyonu (Güçlendirme)
Toprak tabakası üzerindeki yüksek sürtünme katsayısı ve kendi yüksek direnme güçleri sayesinde, toprak üzerine binen yüklerin bir kısmını kendi üzerine çekerek ağırlığın satıh üzerine daha homojen bir şekilde dağılmasını sağlar. Böylece çatlama, çökme, dağılma gibi deformasyonları da önler.

2. Ayırma Fonksiyonu Geotekstiller süreklilik, esneklik, deforme olabilme, permeabilite ve yüksek çekme dayanma özelliklerinin sonucu olarak suyun doğal sirkülasyonuna engel olmadan, değişik geoteknik özelliklere sahip iki zemini birbirinden ayırır.

3. Koruma Fonksiyonu Geotekstil, deformasyonu ve gerilmeyi azaltarak ya da yayarak istenilen malzemeyi korur.

4. Filtrasyon Fonksiyonu Geotekstil, bir filtre gibi davranarak suyun geçişine izin verir fakat en küçük tane çaplı zemini tutar ve sürüklenmesine izin vermez.

5. Drenaj Fonksiyonu Geotekstil, kendi düzlemi boyunca, özellikle gözenekli olduklarında ve yeterli eğim sağlandığında sıvı veya gazı istenilen çıkışa doğru taşır. Bu iletim sırasında, sıvı ya da gaz geotekstilin bünyesinde toplanır ve kendi düzlemi içerisinde aktarılır.

Kullanım Alanları:
- Karayolu ve otoyollar, köprüler, viyadükler
- Tüneller ve metrolar
- Yeraltı tesisleri
- Demiryolları
- Spor sahaları
- Otoparklar
- Havaalanları
- Katı Atık Depolama Alanları
- Maden İşleme Sahaları
- Bataklık Düzenleme İşleri
- Maden İşleme Sahaları
- Ziraat Alanları
- Sanat Yapılar