Video

İletken Geotekstil

İletken olmayan iki yüzey arasında elektrik akımını iletmek amacıyla kullanılan, iki geotekstil arasına yerleştirilmiş meshlerden oluşan geosentetik ürünlerdir.
Önemi yüksek düzeyde olan yerlerde tercih edilir.

Kullanım Alanları;
- LeachPad Sahaları
- Havuzlar
- Göletler
- Kimyasal atık Alanları
- Zehirli atık Alanlar