Video

Jeomembran

ASTM, Geomembranı ‘Geoteknik mühendisliği ile ilgili insan yapısı bir proje, yapı ve sistemde, sıvı akımını kontrol altına alabilecek kadar düşük geçirgenlikte asfalt, polimer ve bunların karışımından mamül sürekli membran tipi kaplama ve izole bariyeri’ olarak tanımlar.

Özellikleri bakımından;
- Kimyasal maddelere karşı yüksek dayanımlı
- Delinme ve çatlamalara karşı dayanıklı
- Geçirgenliği düşük
- Uzun ömürlü
- Yüksek mukavemet ve uzama özelliğine sahip
- UV dayanımlı
- Doğal koşullara karşı dayanıklı
- Esnek’ dirler.

Kullanım Alanları
- Katı atık depolama sahaları
- Sıvı atık toplama ve arıtma istasyonları
- Madencilikte, yığın liçi yatakları,
sızıntı ve su toplama havuzları
- Petrol tankı ve petrol sahası izolasyonları
- Çökeltme havuzları
- Gübre çukurları
- Bina temel bohçalama işleri
- Göletler
- Tüneller
- Sulama kanalları
- Biyoenerji üretim tesisleri
- Arıtma ve sulama havuzları
- Tanklar
- Baraj ve su tutma havuzları vb.