Uluslararası kalite belgesi aldığımız, tüm yönetim ve üretim sistemlerini etkin bir şekilde uygulamak, kontrol etmek, olabilecek tüm hata ve uygunsuzluklara en kısa sürede müdahale ederek düzeltici ve/veya önleyici tedbirleri tespit etmek ve uygulamak, kurumsal verimlilik ve performansımızın sürekliliğini sağlamak, bu doğrultuda müşteri memnuniyetini artırarak hedeflerimizi gerçekleştirmek YESTİ Grup’un kalite politikasıdır.