Çevre Politikası

Yesti Group, tüm çalışma alanlarında gerçekleştirilecek faaliyetlerden kaynaklanabilecek çevresel etki risklerini ortadan kaldırmak veya bu riskleri kontrol altında tutmak üzere gerekli tüm çevresel tedbirlerin alınmasını ve proje faaliyetlerinin başarılı bir çevre performansı ile tamamlanmasını sağlamak üzere aşağıdaki konuları taahhüt eder;

 

  • Gerçekleştirilecek ulusal projelerde ulusal çevre mevzuatına uyulmasını ve uluslararası projelerde ilgili bölgenin çevre standartlarına uyulmasını,
  • Gerçekleştirilecek faaliyetlerde çevrenin korunmasını sağlamak üzere çevresel dengeyi etkileyebilecek her türlü tehlikenin tanımlanmasını ve tehlikelerden kaynaklı çevresel risklerin gerekli tedbirler uygulanarak kontrol altına alınmasını,
  • Yeni teknolojileri ve mevzuat güncellemelerini takip ederek faaliyet metotlarının ve faaliyetlerde kullanılacak iş ekipmanlarının çevresel performans verimliğinin değerlendirilmesini,
  • Tüm proje ve faaliyet alanlarında atık yönetimi sistemi kurulmasını ve atık yönetiminin etkin bir şekilde uygulanmasını,
  • Tüm faaliyet alanlarında şirketin her kademesinde bütün çalışanların çevre bilgisinin ve çevre bilincinin düzenli eğitimlerle sürekli geliştirilmesini,
  • Çevresel etkilerin ortadan kaldırılması veya kontrol altına alınmasını sağlamak üzere çevre yönetim sisteminin kurulmasını, çevresel kontrollerin ve denetimlerin düzenli ve sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmesini ve bunlar için gerekli kaynakların temin edilmesini,
  • Tüm proje alanlarında faaliyetlere bağlı olarak enerji verimliliğinin değerlendirilmesini ve verimin arttırılabilmesi için mevcut tedbirlerin ve ilave tedbir ihtiyacının düzenli bir şekilde gözden geçirilmesini,
  • Tüm çalışma alanlarında faaliyetlerin civar alanlara ve varsa yakın yerleşim bölgelerine çevresel etkilerinin sürekli gözlemlenmesini, olası etkilerin ve ilave tedbir ihtiyacının düzenli bir şekilde değerlendirilmesini,
  • Proje alanlarında ve faaliyetlerin her aşamasında ekolojik dengenin ve doğal yaşamın korunmasını,
  • Tüm faaliyetlerde kaynak tüketiminin mümkün olduğu kadar en aza indirilmesini ve kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını taahhüt eder.

 

Yesti Group, bu politikanın ilgili paydaşlara ulaşmasını sağlayarak çevre politikasının bütün faaliyet alanlarında sürdürülebilir bir şekilde uygulanmasını ve geliştirilmesini ilke edinmiştir.