İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Yesti Group, tüm çalışma alanlarında ve tüm çalışma aşamalarında iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerine öncelik vererek tüm projelerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi bakımından aşağıdaki konuların gerçekleştirilmesini taahhüt eder;

 

  • İş sağlığı ve güvenliği ulusal mevzuatına, iş sağlığı ve güvenliği ulusal standartlarda tanımlanmış gerekliliklere ve faaliyetlerin gerçekleştirileceği bölgeye bağlı olarak uluslararası ilgili iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uymayı,
  • Tüm çalışma alanlarında çalışanlarının, alt yüklenici çalışanlarının ve çevre halkının sağlığını ve güvenliğini korumayı,
  • Gerçekleştirilecek faaliyetlerde her zaman tehlikeleri tanımlamayı ve tanımlanan tehlikelere bağlı riskleri değerlendirerek riskleri ortadan kaldırmak veya etkilerini en aza indirmek üzere uygun ve yeterli tedbirlerin alınmasını sağlamayı,
  • Tüm faaliyet alanlarında güvenli çalışma ortamı oluşturarak bunu sürekli gözlemlemeyi ve güvenli çalışma ortamının geliştirilmesini sağlamayı,
  • Gerçekleştirilecek faaliyetlere bağlı olarak çalışanların, çalışma alanlarının ve çevre halkın sağlığını ve güvenliğini etkileme potansiyeli olan acil durumları belirleyerek acil durumları ortadan kaldırmak ve etkilerini en aza indirmek üzere acil durum müdahale ve kriz yönetim planları oluşturmayı,
  • Faaliyet alanlarında iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin kurulması, uygulanması ve geliştirilmesi bakımından gerekli kaynakları temin etmeyi,
  • Tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilgilerinin artması ve bilinçlerinin gelişmesi için gerekli temel ve teknik eğitimlerin düzenli bir şekilde verilmesini sağlamayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği kültürünün Yesti Group yönetiminin her kademesinde ve tüm çalışanları kapsayacak şekilde sürekli geliştirilmesini,
  • Bütün faaliyet alanlarında yasal gereklilikler ile birlikte Yesti Group iş sağlığı ve güvenliği prosedürlerinin uygulanmasını, iç denetimler ile prosedürlere uyumun gözlemlenmesini ve prosedürlerin geliştirilmesini sağlamayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği politikasının alt yükleniciler ve tedarikçiler tarafından sorumlu oldukları çalışma alanlarında uygulanmasının sağlanmasını taahhüt eder.

 

Yesti Group, bu politikanın ilgili paydaşlara ulaşmasını sağlayarak iş sağlığı ve güvenliği politikasının bütün faaliyet alanlarında sürdürülebilir bir şekilde uygulanmasını ve geliştirilmesini ilke edinmiştir.