Covid 19 Normalleşme Süreci ve Genel Eylem Planı Deklarasyonu

Dünyada ve ülkemizde koronavirüs salgını sonrasında normalleşme adımları atılmaya başlanmıştır. Ancak normalleşme süreci salgının bittiği anlamına gelememektedir. YESTİ GROUP, normalleşme sürecini, belirli tedbirler alınarak eskisi gibi olmasa da mümkün olduğu kadar enfekte olmadan ve hastalık kapmadan yaşamı devam ettirme süreci olarak tanımlamaktadır.

YESTİ GROUP, personelleri ile birlikte koronavirüs salgını ile birlikte koronavirüs ile mücadele kapsamında gerekli her türlü tedbirin alınmasına devam edecektir. İşverenlerimiz, tedarikçilerimiz, alt işverenlerimiz ve diğer tüm paydaşlarımızla el ele verip, iş birliği içinde korona virüs salgını ile mücadelemizi üst düzey hassasiyetle sürdüreceğiz.

Öncelikle personellerimizin korunmasını sağlamak ardından devam eden projelerimizin olumsuz koşullardan etkilenmesini önlemek amacıyla Covid-19 salgını ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Dünyada ve ülkemizde normalleşme süreci, normalleşme sürecinde alınabilecek ilave tedbirler düzenli bir şekilde değerlendirilmektedir.

YESTİ GROUP, risk değerlendirme ilkesi doğrultusunda normalleşme sürecinde değerli çalışanlarımız ve değerli paydaşlarımızın sağlığı ve emniyeti açısından riskleri değerlendirip gerekli tedbirleri almaya yönelik çalışmalarını azim ve kararlılıkla sürdürecektir. Olası vaka ve olası acil durumlar halinde tüm hazırlık çalışmaları neticelendirilmiştir. Acil durumları kontrol altına almak ve özellikle salgının yayılmasını engellemek üzere gerekli ekip, ekipman ve malzemeler her zaman hazırda bulundurulacaktır.

Tüm personellerimizin ve paydaşlarımızın sağlıklı bir şekilde çalışmalarına devam etmesini temenni eder, emniyetli çalışmalar dilerim.

Saygılarımla,

CEM PEKEL

GENEL MÜDÜR