GCL (Jeosentetik Kil Örtü)

GCL (jeosentetik kil örtü), örgülü veya örgüsüz jeotekstillerin arasına düşük geçirgenlikli sodyum bentonit malzeme yerleştirilmesiyle meydana gelen jeokompozit hidrolik bariyerdir. GCL, sıkıştırılmış bir kil tabaka yerine bağımsız bir alternatif veya bir jeomembran astar sistemine ek olarak kullanılabilir. Düşük geçirgenliği ve yüksek kesme mukavemeti sayesinde zorlu koşullarda uzun süreli dayanım sağlar.

Kullanım Alanları;

 • Bina Temel Bohçalama
 • Karayolu ve Otoyollar, Köprüler, Viyadükler
 • Tüneller ve Demiryolları
 • Sanat Yapıları
 • Spor Sahaları
 • Otoparklar
 • Havaalanları
 • Maden Yığın Liçi Sahaları
 • Maden Atıkları (Tailing) Depolama Sahaları
 • Maden Solüsyon Havuzları
 • Çöktürme Havuzları
 • Katı Atık Depolama Sahaları
 • Kül Depolama Sahaları
 • Tehlikeli Atık Depolama Sahaları
 • Termal Enerji ve Biyoenerji Tesisleri
 • Petrol ve Petrokimya Tesisleri
 • Atık Su Arıtma Tesisleri
 • Gübre Lagünleri
 • Buharlaştırma ve Çözelti Havuzları
 • Zirai Sulama Havuzları
 • Su Ürünleri Havuzları
 • Su Kanalları
 • Yeraltı Tesisleri
 • Yapay Göletler
 • Yangın Söndürme Havuzları
 • Bataklık Rehabilitasyon İşleri