Üretim tekniğine göre jeotekstiller ikiye ayrılır;

 • Dokunmamış (Örgüsüz – Nonwoven) Jeotekstiller: İnşaat mühendisliği ve özellikle zemin mekaniği problemlerinde, ekonomik ve kalıcı çözümler sağlamak amacıyla polyester ve/veya polipropilen elyafların iğnelenme yöntemiyle birleştirildiği dokunmamış (tek yönlü ya da gelişigüzel dizilmiş liflerden imal edilmiş) tabaka, ağ ya da keçedir. En yaygın tercih edilen jeotekstil türüdür.
 • Dokunmuş (Örgülü – Woven) Jeotekstiller: Yüksek çekme mukavemeti istenildiğinde kullanılan dokunmuş jeotekstillerdir. Çeşitli polimer malzemelerden üretilen (polipropilen, polyester vb.) dokunmuş jeotekstiller, ipliğin tüm teknik avantajlarından yararlanılarak üretildiği için, düşük uzamalarda yüksek mukavemet gösterir. İplikler birbirlerine dik açı yapacak şekilde iki yönde dokunmuş olsalar da, iplikler arasındaki sürtünme ve sarılma sayesinde malzeme önemli ölçüde diagonal mukavemet sergiler.

Fonksiyonları;

 1. Takviye (Güçlendirme):Toprak tabakası üzerindeki yüksek sürtünme katsayısı ve yüksek direnme gücü sayesinde, toprak üzerine binen yüklerin bir kısmını kendi üzerine çekerek ağırlığın satıh üzerine daha homojen bir şekilde dağılmasını sağlar. Böylece çatlama, çökme, dağılma gibi deformasyonları da önler.
 1. Ayırma: Jeotekstiller süreklilik, esneklik, permeabilite ve yüksek çekme kuvvetlerine dayanma özelliklerinin sonucu olarak, suyun doğal sirkülasyonuna engel olmadan, değişik geoteknik özelliklere sahip iki zemin tabakasını birbirinden ayırır.
 1. Koruma: Jeotekstil, deformasyonu ve gerilmeyi azaltarak ya da yayarak, malzeme üzerinde istenilen korunmayı sağlar.
 1. Filtrasyon: Jeotekstil, suyun geçişine imkan sağlar ve en küçük dane çaplı zeminin geçişini ve sürüklenmesini engeller. Böylelikle filtre görevi üstlenir.
 1. Drenaj: Jeotekstil, sıvı veya gazı, özellikle gözenekli olduklarında ve yeterli eğim sağladığında düzlemi boyunca istenilen çıkışa yönlendirir. Bu iletim sırasında sıvı veya gaz jeotekstil içinde toplanır ve kendi düzlemi içinde aktarılır.

Kullanım Alanları;

 • Bina Temel Bohçalama
 • Karayolu ve Otoyollar, Köprüler, Viyadükler
 • Tüneller ve Demiryolları
 • Sanat Yapıları
 • Spor Sahaları
 • Otoparklar
 • Havaalanları
 • Maden Yığın Liçi Sahaları
 • Maden Atıkları (Tailing) Depolama Sahaları
 • Maden Solüsyon Havuzları
 • Çöktürme Havuzları
 • Katı Atık Depolama Sahaları
 • Kül Depolama Sahaları
 • Tehlikeli Atık Depolama Sahaları
 • Termal Enerji ve Biyoenerji Tesisleri
 • Petrol ve Petrokimya Tesisleri
 • Atık Su Arıtma Tesisleri
 • Gübre Lagünleri
 • Buharlaştırma ve Çözelti Havuzları
 • Zirai Sulama Havuzları
 • Su Ürünleri Havuzları
 • Su Kanalları
 • Yeraltı Tesisleri
 • Yapay Göletler
 • Bataklık Rehabilitasyon İşleri
 • Yangın Söndürme Havuzları