Jeonet, çeşitli saha koşulları ve kalınlık gereksinimleri altında, çeşitli jeosentetik malzeme veya tabaka arasında sıvı ve gazların üniform geçişini sağlamak için özel olarak oluşturulmuş, çift (bi-planar) veya üç düzlemli (tri-planar) polimerik bir drenaj ağı malzemesidir.

Kullanım Alanları;

  • Maden Solüsyon Havuzları
  • Bina Temelleri
  • Karayolu ve Otoyollar, Köprüler, Viyadükler
  • Tüneller ve Demiryolları
  • Kaya Şevleri
  • Zemin Şevleri
  • İstinat Duvarlarının Arkası
  • Dona Duyarlı Zeminler
  • Erozyonlu Bölgeler
  • Spor Sahaları