İki jeotekstil ve arasına yerleştirilmiş iletken ağlardan oluşan jeosentetik bir üründür. İletken jeotekstil, jeomembran altındaki zeminin yetersiz iletken özelliklere sahip olduğu ve jeomembranın bütünlük testlerinin (Kıvılcım testi veya MIT) yapılacağı projelerde kullanılır.

Kullanım Alanları;

  • Maden Yığın Liçi Sahaları
  • Maden Solüsyon Havuzları
  • Tehlikeli Atık Depolama Sahaları