Jeokompozit (Drenaj Kompoziti)

Çok çeşitli türleri bulunan jeokompozitler, jeonetin bir veya her iki tarafına bir jeotekstilin lamine edilmesiyle oluşan ve genellikle drenaj, filtrasyon ve koruma amaçlı kullanılan kompozit malzemelerdir. Geleneksel açık gradasyonlu agrega ve/veya delikli borulu yeraltı drenaj sistemlerine, hem işçilik hem de malzeme maliyeti açısından ekonomik bir alternatif olarak tasarlanmıştır.

Kullanım Alanları; 

 • Sızıntı Suyu Toplama Alanları
 • Gaz Tahliyesi veya Sızıntı Tespit Alanları
 • Yeraltı Suyu Bastırma Alanları
 • Zemin ve Gövde Drenajı
 • Erozyonlu Bölgeler
 • Bina Temelleri
 • Karayolu ve Otoyollar, Köprüler, Viyadükler
 • Tüneller ve Demiryolları
 • Spor Sahaları
 • İstinad Yapıları
 • Maden Yığın Liçi Sahaları
 • Maden Atıkları (Tailing) Depolama Sahaları
 • Maden Solüsyon Havuzları
 • Katı Atık Depolama Sahaları
 • Yapay Göletler
 • Rehabilitasyon İşleri